הוצאה לפועל

הוצאה לפועל

למשרדינו נסיון בייצוג חברות, אנשי עסקים, אנשים פרטיים, גופים מוסדיים ופיננסיים , בתביעות כספיות וגביית חובות כולל ( שיקים, שטרי חוב ושטרי משכנתא ) לרבות ביצוע פסקי דין בהוצאה לפועל, מימוש משכונות ומשכנתאות  ובכלל זה נקיטת הליכים מבצעיים, צווי עיקול, צווי עיכוב יציאה, תפיסת רכבים וכינוסים. מחלקת ההוצאה לפועל מקושרת ישירות למחשבי לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב ומשרדנו אף פועל בלשכות הוצאה לפועל אחרות ברחבי הארץ.