עיצומים כספיים

עיצומים כספיים

עיצום כספי הוא היכולת של רשות מנהלתית להטיל עונש כספי ללא שימוש בהליך פלילי. העיצום הכספי הוא בעצם כלי לרגולטור לאכוף התנהלות תקינה, מאשר הקנס המהווה חלק מההליך הפלילי.

השימוש בעיצום כספי מיועד כלפי גופים מפוקחים אשר בהתאם לרישיון שקבלו אמורים להיות מודעים לחובות החלות עליהם ועל כן אין צורך בהליך פלילי לבירור מודעות לחובות אלו על לא מעט גופים הוטל עיצום כספי בגין בשל הפרת החובות החלים עליהם המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי על חברת בזן בגין הפרה של תנאי היתר הרעלים

חברת כרטיסי האשראי כיבדה חיובים בהוראות קבע למרות שכרטיסי האשראי בוטלו, ולכן החליט הפיקוח על הבנקים להטיל עליה עיצום הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תטיל עיצומים כספיים על חברות העוסקות בשיווק קרקעות חקלאיות בגין הטעיית צרכנים הטלת עיצום כספי על חברות בגין הטעיית צרכנים.

ניתן למצוא עשרות גופים וחברות במגוון תחומים אשר הוטלו עליהם עיצומים כספיים בגין התנהלות לא תקינה.

עוד דוגמא מעסיקים שלא מילאו את החוק בנוגע להעסקת עובדי קבלן ו/או מתן זכויות המגיעות על פי חוק לעובדים והוטל עליהם עיצום כספי.